Kara Delik Nedir? (Çok Detaylı Anlatım)

  Evrende bir kanun vardır. Kütle çekim kanunu. Buna göre farklı kütledeki iki cisim birbirlerine göre çekme kuvveti uygular. Mesela dünyanın belirli bir kütlesi vardır, güneşin de. Güneş ve dünyanın kütleleri birbirlerine göre çekim kuvveti uygular. Diğer gezegenler de çekim kuvveti uygular ve bu şekilde bir denge sağlanır. Aşağıdaki görsel bu durum için tasvir edilmiştir.
 Yukarıdaki görselde görüldüğü gibi; 
  • Jüpiter, Ay'a karşı F kuvveti ile çekim kuvveti uyguluyor. Ay'da aynı kuvvetle Jüpiter'e karşı çekim kuvveti uyguluyor. 
  • Jüpiter, Dünya'ya karşı A kuvveti ile çekim kuvveti uyguluyor, Ay'da dünyaya karşı A kuvveti ile çekim kuvveti uyguluyor.
  • Jüpiter, Güneş'e karşı C kuvveti ile çekim kuvveti uyguluyor, Güneş'de Jüpiter'e karşı C kuvveti ile çekim kuvveti uyguluyor.
  • Ay, Dünya'ya karşı D kuvveti ile çekim kuvveti uyguluyor, Dünya'da Ay'a karşı D kuvveti ile çekim kuvveti uyguluyor.
  • Ay, Güneş'e karşı E kuvveti ile çekim kuvveti uyguluyor, Güneş'de Ay'a karşı E kuvveti ile çekim kuvveti uyguluyor.
  • Dünya, Güneş'e karşı B kuvveti ile çekim kuvveti uyguluyor, Güneş'de Dünya'ya karşı B kuvveti ile çekim kuvveti uyguluyor.
  Yukarıdaki tüm çekim kuvvetleri örneğin Jüpiter'in ağırlığı M1, Ay'ın ağırlığı M2 için, Jüpiter-Ay arasında doğan kütleye bağlı F çekim kuvveti F=M1*M2/(iki gezegen arası uzaklık) şeklinde hesaplanıyor.

   Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, bir nesnenin kütlesi ile diğer nesnenin kütlesi arasında kütlesel bir çekim kuvveti vardır. Havaya zıpladığınızda neden yere düşersiniz? Çünkü çok yüksek kütleli dünya ile sizin aranızda bir kütlesel çekim kuvveti vardır ve dünya sizi kendisine doğru çeker. Buraya kadar olan kısımda, kütlesel çekim kuvvetini sizlere net olarak izah ettiğimizi düşünüyoruz. Şimdi gelelim olayın kara delikler ile ilgili olan kısmına.
     
    Bir kara delik en genel tabiriyle, çok büyük kütleye sahip bir nesnedir. Öyle ki, 75 kilometre genişliği gibi küçük bir genişliğe sahip bir kara deliğin ağırlığı, 10 güneşin ağırlığına eşit olabilir. Böylesine yüksek bir ağırlığa sahip olmasından ötürü, yukarıda detaylı olarak açıkladığımız kütle çekim kuvvetinin de yüksek olmasına sahip oluyor. Bir kara deliğin bu yüksek kütlesi ile beraber çekim kuvveti o kadar büyüktür ki, yakınından geçen gezegenleri kendine doğru çeker ve yutar!

    Kara deliklerin neden oluştukları konusunda şöyle bir teori vardır. Uzayda hareket halinde olan ve ölmeye yaklaşmış yıldızlar, merkezinde oluşan nükleer tepkimeler ile bir süre sonra kendi kütle çekim kuvvetini dengeleyemez duruma gelir. Bu da yıldızın kütlesinin kendi içine doğru girmesine sebep olur. Bir süre sonra yıldızın tüm kütlesi tek bir noktasında toplanır. Merkezde toplanan bu kütle yoğunluğu yıldızın yoğunluğunun inanılmaz bir şekilde artmasına sebebiyet verir.

    Yoğunluğu çok büyük seviyelere ulaşan bu ölü yıldız, artık kara deliğe dönüşür ve çevresinde olan her şeyi içine çekmeye başlar. Buna ışık bile dahil. Aşağıdaki görsellerde kara delik fotoğrafları mevcuttur. Ancak bunların gerçek olup olmadığı hakkında kesin bir bilgimiz bulunmamaktadır. Belki, kara deliğin nasıl görünebilceğine dair teoriler ile oluşturulmuş görsellerdir.

Yukarıdaki görselde de görüldüğü gibi kara delik çevresindeki tüm her şeyi ışık da buna dahil, kendisine doğru çekiyor.
Yukarıdaki görsel de aynı şekilde, üst tarafta devrik C'ye benzer koyu ışıklar, kara deliğe doğru yönelmiş.


Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.