Etik Ne Demektir?

Türkçe içerisinde her ne kadar ahlak sözcüğü ile eş anlamda düşünülse de etik sözcüğünün genel tanımı töre bilimidir. Yunanca töre yani ethos kelimesinden türemiş olan bu kavram aslında felsefenin dört ana dalından bir tanesidir. Halkın kendi kendine oluşturacağı yazılı metinlere dayanmayan kanunlar da Etik Kanunları olarak adlandırılmaktadır.İnsanların davranışlarının var olan etiksel temelleri her bir sosyal bilime yansımaktadır. Bu alanlar ile etkileşim içerisinde olan insanlar, var olan bu temelleri de incelerler. Ayrıca sosyal bilimlerin dışında kalan farklı bilim dallarına da yayılan ve "İngilizce ethic" olarak adlandırılan bu kavram birbirinden değişik anlayışlar ile de kendini gösteriyor ve farklı çalışmalarda kullanılıyor. 
Etik nedir?, etik ingilizcesi, etik kelimesinin kökeni, etik sözcüğü

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.